תנאי השימוש באתר

 1. כללי

 

 • האתר מופעל על ידי “אלפים”.
 • האתר מספק שירותי ביצוע סחר אלקטרוני ועסקאות מקוונות.
 • “אלפים” מספקת פלטפורמה לבעלי חנויות ו/או למוכרים (להלן: “בתי העסק”) המעוניינים למכור ולפרסם מוצרים ו/או שירותים (להלן: “המוצרים”) למשתמשי הקצה (להלן: “הקונים”). למען הסר ספק, “אלפים” אינה מייצרת, מוכרת או מספקת את המוצרים.
 • “אלפים” מעמידה לרשות בתי העסק את הפלטפורמה להצגת / מכירת המוצרים בלבד ואין לראות את “אלפים” כמי שמוכרת / מספקת / שחבה באחריות כלשהי בגין המוצרים / השירותים, במישרין או בעקיפין. “אלפים” אינה צד לעסקה שבין המוכרים ובין הקונים.

 

 

 1. קבלת תנאי השימוש

 

תנאי השימוש להלן: (“תנאי השימוש”) – נקבעו ע”י חברת “אלפים”  ח.פ. 039924915  כתובתה רח’ אח”י אילת 19 חיפה (להלן: “אלפים”).

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד – מיועדים לגברים ונשים כאחד.

כל פעילות המתבצעת באתר זה www.alafim.co.il  להלן (“האתר”) הן ע”י העסק/בעל החנות וכל מי מטעמו, והן ע”י משתמשי האתר להלן: (“משתמשי הקצה”) – מהווה הסכמה לתנאי השימוש אלה.

לא תהיה למשתמש באתר או לאף גורם מטעמו כל טענה / דרישה / תביעה נגד אתר “אלפים” , בעלי האתר וכל שאר נושאי משרה ב”אלפים” ו/או כל מי מטעמם.

תהיה למשתמש הזכות לטעון או לדרוש אך ורק בעקבות הפרת התחייבויות מצד “אלפים” ע”פ תנאי שימוש אלה.

כמו כן – כל המשתמש באתר מצהיר בזאת כי מודע לתנאי השימוש באתר
“אלפים” ומקבלם, במידה ולא תהיה הסכמה מצד המשתמש לתנאי השימוש – יש להימנע משימוש באתר “אלפים” .

“אלפים” שומרת על הזכות לערוך / לשפר את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול הדעת הבלעדי של “אלפים”, אולם כל שינוי בתנאי השימוש יחול אך ורק על מוצרים או שירותים אשר שולמו לאחר השינוי כאמור.

 1. קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר

 

 • האתר הינו רכושה הבלעדי של “אלפים” – “אלפים” בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר וכל זכויות הקניין הרוחני באתר. כל הפצה, העתקה, העברה, פרסום, ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של “אלפים” בכל דרך שהיא, בשלמותן או בחלקן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מ”אלפים” אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המפר עונשים או קנסות פליליים או אזרחיים.
 • משתמש הקצה מעניק רישיון בלתי הדיר ל”אלפים”- הרשיון אינו בלעדי, אינו מוגבל בזמן ובמקום ובלי תמורה, לעשות כל שימוש שהוא (בחלקו או בשלמותו) וכן לשלב חומר זה בכל יצירות נגזרות שהן. משתמש הקצה מאשר בזאת לכל משתמש קצה אחר גישה מלאה לצפייה, אחסון, לשכפול והעתקה של התכנים אותם הוא מפרסם.
 • בכדי שמשתמש הקצה יוכל לפרסם באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות – יתבקש לקבל הרשאה מפורשת מבעלי הזכויות. “אלפים” לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל סוג שהוא בכל הנוגע להפרת זכויות קניין רוחני שהתבצעו ע”י בית העסק או משתמש הקצה. “אלפים” שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל מידע באתר המפר כל זכויות קניין רוחני שהובא לידיעתה כדבר הפרה.

 

 1. הרשמה לאתר

 

 • ההרשמה באתר לרבות יצירת שם המשתמש והסיסמא – אישית ואין להעבירה, בתמורה או שלא בתמורה.
 • על משתמש הקצה חלה החובה לאבטח את הסיסמא האישית המתקבלת מהאתר. משתמש הקצה אחראי באופן מלא לכל פעולה הנעשית בחשבון הפרטי שלו. “אלפים” לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם בשל פריצה לחשבון שנגרמה עקב רשלנות של משתמש ואי שמירה של פרטיו האישיים.

 

 • על בית העסק לוודא כי פרטי החשבון שיצר עדכניים ומדויקים, פרטי תשלום עדכניים (כרטיס אשראי או חשבון PayPal פעיל), לרבות דברים המקושרים עם כתובת דואר האלקטרוני המעודכנת.
 • משתמש הקצה מצהיר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית להשתמש באתר זה ולהתחייב בחוזה קנייה / מכירה בהתאם לדין. ע”פ כך – השימוש באתר על ידי קטינים כפוף לאישור האפוטרופוס החוקי שלהם. אם המשתמש הינו מתחת לגיל 18, יידרש לבקש מהאפוטרופוס החוקי שלו רשות לפני השימוש באתר, לאחר שקראו בעיון את תנאי השימוש. ובעת שימוש באתר משתמש הקצה, מצהיר בפני “אלפים” שקיבל רשות מהוריו או האפוטרופוס החוקי שלו.
 • האחריות והפיקוח על השימוש באתר חלה על משתמש הקצה, הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו בלבד, “אלפים” תהיה פטורה מכל אחריות בקשר לכך.
 • בעת הוספת מוצרים לסל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח/ה אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל / סמס או כל דרך דיוור אחרת לבעל החשבון.
 • “אלפים” אינה לוקחת אחריות על נזקים הקשורים להתנהלות בית העסק.
 • על “אלפים” אין אחריות מראש לבדוק את בתי העסק – “אלפים” אינה נושאת כל אחריות בגין טענה / תביעה / דרישה של צד ג’ על אחריות כלשהי על נזקים הנטענים על ידי בית העסק
 • “אלפים” שומרת לעצמה את הזכות לא לאפשר גישה לאתר לכל משתמש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. הקמת חנות / מכירת מוצרים

 

 • בתי העסק מתחייבים לשמירה על תנאי השימוש של “אלפים”, ולשמור על קווי יסוד זהים בחנויות שנבנות באתר (להלן: “תנאי השימוש של בית העסק. (כגון: מסירת המוצר והחזרתו, מדיניות תשלומים וזיכויים, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ותקנותיו. בתי העסק מתחייבים לאכוף את תנאי השימוש שקבעו. “אלפים” שומרת על זכותה לדרוש מבתי העסק לשנות את תנאי השימוש שקבעו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • הקמת חנות באתר תיעשה באמצעות טופס הזמנה אשר יכיל את הפרטים הבאים:

פרטי זיהוי, פרטי התקשרות, ופרטי תשלום (להלן: “טופס הזמנה”). יצוין כי בפני בית העסק עומדים מספר מסלולי תשלום באמצעות הזנת פרטי חשבון ו PayPal .

 • כי חיוב בית עסק ייעשה באופן אוטומטי לאחר בחירת מסלול תשלום.
 • בית עסק המפרסם מוצר – מחוייב בתהליך תקין של מכירה ואספקה מול הלקוח.

בית העסק המפרסם יקפיד על תיאור מדוייק של המוצר ופירוטו, ללא הטעית הקונה –

תיאור המוצר בטקסט, תמונות, קישורים.

“אלפים” לא תישא באחריות בכל פעילות, טקסט, מידע, תמונה, גרפיקה, קול, וידאו, לינקים – וכל דבר נוסף אשר פורסם בחנות.

 • ככל שהקונים עומדים בתנאי השימוש של בית העסק, בית העסק מחויב לספק לקונים את המוצרים שנמכרו בדרך המסחרית הראויה.
 • על בית העסק לדאוג שהמחירים בחנות מדויקים וכוללים מע”מ כדין. כל בית עסק רשאי לגבות דמי משלוח בתעריפים סבירים. על דמי המשלוח להופיע באתר בצורה ברורה.
 • המוצרים באתר “אלפים” מחולקים לפי קטגוריות. על בית העסק לתייג את המוצרים המפורסמים תחת הקטגוריה המתאימה.  אלפים שומרת על זכותה לשנות את הקטגוריות של המוצרים כפי שפרסם אותם בית העסק בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. תנאי תשלום באתר
 • הזכות של משתמש הקצה לבצע רכישות באתר alafim.co.il הינה ללא תשלום.
 • פתיחת חנות וירטואלית באתר “אלפים” כרוכה בתשלום חודשי כפי במפורט בעמודים שונים באתר.
 • ביצוע מכירות באתר כרוך בתשלום עמלות מכירה –בהתאם למדיניות תשלום העמלות המפורטות בהסכם שישלח לבעלי העסקים ובעמודים שונים באתר.
 • ייתכנו שינויים מעת לעת בתעריפי התשלום ובעמלות – בהתאם לשיקול דעתה של “אלפים”.
 • המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע”מ כדין – אלא אם צויין אחרת.
 • במידה וחשבונו של בית העסק אינו משולם במועד הנקבע מראש, “אלפים” שומרת לעצמה האחריות להשהות את חנותו של בית העסק ומוצריו לא יוצגו באתר עד הסדרת התשלום. האחריות המלאה בנושא זה היא על בית העסק.
 • חיוב משתמשי הקצה יכול להיעשות בשימוש בכרטיס אשראי או באמצעות שימוש בחשבון PayPal .
 • פתיחת חשבון PayPal כפופה לכלל התנאים המפורטים באתר PayPal.com   .

“אלפים” אינה צד בהסכם של משתמש הקצה ישירות עם PayPal .

 • אחריות משתמש הקצה היא לשמור על כלל הפרטים בחשבונו מעודכנים בכל עת,

לרבות כתובת הדואר האלקטרוני ופרטי אמצעי התשלום כגון כרטיס אשראי בתוקף או חשבון PayPal  בתוקף.

 • “אלפים” לא תשא בכל תשלום מיסים בגין עסקאות המתבצעות באתר.

כל תשלומי המיסים החלים על משתמש הקצה, הן על בית העסק והן על הקונים, יחולו עליהם בלבד.

 

 1. פעילות אסורה

 

הפעילות והשימוש באתר כפי שמפורט להלן אסורה בהחלט:

 • אין לבצע פעילות כל שהיא המפרה זכויות של צד שלישי כגון: זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים או כל זכויות קניין רוחני, מכל מין וסוג שהוא. יש לכבד את פרטיותו של כל אדם. כמו כן, להלן כמפורט בהרחבה.

אסורה כל פעילות המפרה פרטיותו של כל אדם, והכל כמפורט בהרחבה במדיניות הפרטיות של אתר זה.

 • אסורה פעילות המהווה השמצה או הטרדה, אין לפרסם כל תוכן שהוא אשר יהווה הטרדה או כל פעילות אסורה ולא אתית , כגון: תכנים פורנוגרפיים, תכנים העוסקים בהימורים וכל תוכן פוגעני אחר.
 • אסורה כל פעילות העלולה לגרום נזק ל”אלפים”, באופן ישיר או עקיף ולפגוע במוניטין החברה.
 • אסורה הפניית קישור כזו או אחרת מ”אלפים” לאתר או מקור חיצוני העלול לגרום נזק מכל סוג שהוא ל”אלפים”.

 

 • המוצרים אשר מפורסמים באתר “אלפים” לא יהיו מזוייפים, או יטעו את משתמשי הקצה בדרך כזו או אחרת. כמו כן, אסורה מכירה של פריטים גנובים או כל פעילות באשר היא שהיא לא חוקית באופן חד משמעי.
 • “אלפים” רשאית לבטל או לערוך כל אשר עולה באתר ע”פ שיקול דעתה הבלעדי ו/או לא לאשר מודעה שלא עומדת בסטנדרטים של “אלפים”.

שונות

 • תנאי השימוש נוסחו ע”פ הדין הישראלי. הסמכות השיפוטית הייחודים לדון בכל תביעה או בקשה בעניין תנאי השימוש אלה – בית המשפט בחיפה
 • כל זכות של “אלפים” אשר כתובה בתנאי השימוש לא יגרעו מכל זכות או סעד אחרים הקיימים לה על פי דין.
 • שום ויתור או הסדר מול לקוח או משתמש קצה כזה או אחר – לא ייחשב כוויתור על זכויותיה של “אלפים” ע”פ כל דין או ע”פ מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש. כמו כן, “אלפים” זכאית לממש את זכויותיה בכל עת.
 • תנאי שימוש אלה אינם מהווים חוזה או כל זכות לצד שלישי כזה או אחר.
 • במידה ואחד מהסעיפים בתנאי השימוש אינו תקף, דבר זה לא יגרע מתוקף הסעיפים והתנאים הנוספים. במקרה כזה – תבוצע החלפה לתנאי אשר יהיה הדומה ביותר לתנאי המקורי.

 

 

לחץ חזרה לאתר

השוואת מוצרים
 • Total (0)
השווה
0